Logo rijssen-holtensnieuwsblad.nl


Interieur van de Walkerk. Boven de preekstoel is een deel van het orgel te zien.
Interieur van de Walkerk. Boven de preekstoel is een deel van het orgel te zien.

De Kléane Koarke: 'Ontwerp een kerk, geen mensenpakhuis'

door Robert van Kralingen
De Walkerk wordt te klein. Elke zondag zit het kerkgebouw overvol. Iedere vierkante meter wordt benut om zitplaatsen te creëren. Aanvankelijk wordt getracht het tekort op te lossen door de uitgeschoven klapbankjes te gebruiken en in de hoeken stoelen te plaatsen. Als ook daar alle ruimte is benut, nemen kinderen plaats in het 'doophuuske', de ruimte voor en om de preekstoel. De kerkenraad is ervan overtuigd dat er wat moet gebeuren. Omdat de leden dezelfde mening zijn toegedaan, worden er plannen ontwikkeld om een nieuwe kerk te bouwen. Over één ding is men het eens: het moet een kerk worden met minimaal 2000 zitplaatsen. Om de bouw te kunnen financieren stelt ds. Honkoop voor, elk belijdend lid te vragen om iedere week twee kwartjes er voor af te staan. Dit idee wordt daadwerkelijk uitgevoerd. Heden ten dage weten ouderen in de gemeente zich nog goed te herinneren dat er elke week vrijwilligers langs de deuren gingen om geld op te halen. De bouwcommissie bestaat uit ouderlingen H. Haase, H. Seppenwoolde, C.A. Lanser en H.A. Vosman. Het voorzitterschap berust bij ds. Honkoop. In overleg met de burgerlijke gemeente wordt er vervolgens naar een geschikte bouwlocatie gezocht. De keuze valt uiteindelijk op een perceel grond aan de Molenstal, een open stuk land tussen de Haarstraat en de spoorlijn. Als architect wordt A.F. Fresen uit Wageningen aangetrokken. Eerst gaat de commissie op verschillende plaatsen kerken bezichtigen. Dit leidt ertoe dat de architect de opdracht krijgt 'een kerk te ontwerpen en geen mensenpakhuis'. Omdat er in de naoorlogse jaren in ons land een groot gebrek aan bouwmaterialen bestaat, mag er pas met de bouw worden begonnen als ook het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting heeft ingestemd. Het Rijssense gemeentebestuur vindt de bouw van de nieuwe kerk 'zeer urgent'. Mede dankzij inspanningen van ds. L. Rijksen wordt er al spoedig toestemming van het ministerie verkregen. In 1952 gaan ook leden met de plannen akkoord. Voor de bouw worden verschillende aannemers uitgenodigd. Bedongen wordt dat er geen onderlinge prijsafspraken gemaakt zullen worden, en toegezegd dat degenen die bij de aanbesteding buiten de boot vallen een rekenvergoeding zullen ontvangen. Alle aannemers kunnen zich hierin vinden. Als ds. Honkoop kort daarop met enkele ouderlingen een aantal zieken in het Deventer ziekenhuis heeft bezocht en op de terugweg in Holten wegens werkzaamheden enige tijd moeten wachten, stelt hij voor om in café Vosman even een kopje koffie te drinken. Als zij daar binnenstappen, zien zij tot hun verbazing een aantal aannemers zitten die zijn uitgenodigd om in te schrijven voor de bouw. Bij ds. Honkoop roept dit direct de nodige vragen op. Snel blijkt dat zij bij elkaar zijn gekomen om over de bouw van de nieuwe kerk te praten. Niet lang daarna wordt het aanbestedingstraject gestopt.

reageer als eerste
Meer berichten