Logo rijssen-holtensnieuwsblad.nl


Ds. B. van Neerbos en zijn vrouw C.G. van den Berg.
Ds. B. van Neerbos en zijn vrouw C.G. van den Berg.
Kerk in beeld

'De Heere bracht mij tot staan'

Voor de Gereformeerde Gemeenten is 1953 een moeilijk jaar. Er ontstaat een scheuring in het kerkverband. De kerkenraad van de Eskerk besluit het kerkverband te verlaten en zich aan te sluiten bij de Gereformeerde Gemeenten In Nederland. De Walkerk blijft bij de Gereformeerde Gemeenten.

RIJSSEN - De eerste predikant die in de Eskerk gediend heeft is, ds. B. van Neerbos. Op 4 januari 1870 is hij in Dodewaard geboren. Op 6 februari wordt hij in de Nederlandse Hervormde Kerk gedoopt. Van jongs af aan is hij overtuigd van de noodzaak om tot God bekeerd te worden. Daarnaast is hij bezet met 'een sterke begeerte om werkzaam te zijn in 't evangelie. Dat daarvoor echter een Goddelijke roeping nodig is, beseft hij dan nog niet. Op 17-jarige leeftijd wordt hij ingeschreven op het Christelijk Gymnasium in Zetten. Door deze opleiding te volgen hoopt hij in de toekomst te kunnen worden toegelaten tot de universitaire predikantenopleiding. Gods weg is echter anders. Binnen een half jaar beëindigt hij namelijk zijn opleiding. De oorzaak is: 'dat de Heere hem in dien tijd krachtdadig kwam te ontdekken aan zijn diep ellendigen staat voor de eeuwigheid, zoodat hem alle lust tot wetenschappelijke studie verging'. Toch is de Heere geen land van uiterste donkerheid. 'Uit dezen zielenood kwam aanvankelijk verlossing met vele andere afwisselende toestanden, door eene bijzondere leiding in het gescheurde voorhangsel, waar hij mocht aanschouwen de Volheid die in Christo Jezu is.' Nadat de Heere Zich aan zijn ziel heeft geopenbaard, komen de werkzaamheden met betrekking tot het predikambt terug. Vanwege zijn 'diepe onkunde' wordt het voor hem echter een onmogelijke zaak. Als hij plannen maakt om naar Amerika te vluchten, wordt dat door de Heere verijdeld. Later zegt hij daarover: 'Maar de Heere bracht mij tot staan en bepaalde mij bij de roeping van Mozes, dat de Heere hem uitzond. (…) En voelde, dat ik bekwaam makende genade noodig had. En gevoelde, dat de Heere mij aangordde en licht schonk in Zijn Woord en zoo ontsloten werd. Op 3 augustus 1894 treedt Bart van Neerbos te Gendt (Over Betuwe) in het huwelijk met Cornelia Geertruida van den Berg. Zij is op 17 juni 1868 geboren in Veenendaal. Hun huwelijk wordt gezegend met vier kinderen. In Gendt verdient Van Neerbos de kost als postbode. Als hij verplicht wordt om op zondag te gaan werken, neemt hij ontslag en begint een textielwinkel. In 1898 vestigt hij zich in Opheusden. Hij wordt met zijn gezin lid in de Gereformeerde Gemeente onder het Kruis. De predikant is ds. H. Roelofsen. In 1905 wordt Bart van Neerbos bestuurslid van 'De Kerkelijke Kas'. Deze vereniging beheert de goederen van de kerkelijke gemeente. Kort daarop wordt hij bevestigd als ouderling. Het is het begin van een roerige periode. Twee ouderlingen leggen hun ambt neer en ds. Roelofsen neemt het beroep naar Goes aan. Ouderling Van Neerbos staat er alleen voor.

Reageer als eerste
Meer berichten