<p>Schaapherder Jos Duurland bij zijn kudde&nbsp;</p>

Schaapherder Jos Duurland bij zijn kudde 

(Foto: Gert Perdon)
In de krant

Schapen op zoek naar meer geld

Een fusie met een andere kudde zou schaapskudde Hof van Twente financieel sterker maken en minder afhankelijk van subsidies. Het voortbestaan zou door een eventuele fusie kunnen worden gewaarborgd. Schaapherder Jos Duurland denkt dat over het idee wordt nagedacht.

HOLTEN - Een voor de hand liggende partner zou schaapskudde Hofschaap zijn, het begrazingsbedrijf uit Goor dat actief is in de regio Twente. Duurland vertelt dat de Stichting schaapskudde Hof van Twente voortdurend onder financiële druk staat. ‘’Daarom zoeken we naar mogelijkheden om die druk te verlichten.’’ De kudde graast op het 550 hectaren grote natuurterrein De Borkeld tussen Holten en Markelo en telt een kleine driehonderd ooien en lammeren. De schapen vormen een flinke toeristische trekpleister maar zorgen ook voor natuurlijke begrazing. Om de kudde in stand te houden, is er op jaarbasis zo’n honderd dertig duizend euro nodig, doet Duurland uit de doeken. ‘’Dat geld gaat op aan loon- en materiaalkosten of aan geld voor bijvoorbeeld de dierenarts.’’ Overigens stelt Duurland vast dat ook naar andere mogelijkheden wordt gekeken om meer geld binnen te halen. ‘’Maar daar kan ik nu nog niet teveel over zeggen.’’

‘Het lastige van subsidie is dat er steeds weer gedoe ontstaat’

Subsidie

Provincie Overijssel subsidieert de stichting telkens voor een periode van vier jaar. Duurland, die zichzelf als zzp-er verhuurt aan de stichting: ‘’Het lastige van subsidie is dat er steeds weer gedoe ontstaat over de financiering. je weet nooit waar je aan toe bent, alles is onzeker door de politieke discussie die er altijd weer is na die periode van vier jaar. Elke keer is er weer gekrakeel...Het ziet er overigens naar uit dat de provincie haar bijdrage wel wil voortzetten, maar tegelijkertijd heeft zij aan ons gevraagd of we mogelijkheden zien om financieel gezien minder afhankelijk te worden van subsidie. We moeten dus op zoek naar alternatieven. Een fusie met een andere kudde zou kansen bieden om meer samen te werken en de kosten op die manier te drukken. ‘’ Naast subsidie van de provincie Overijssel krijgt de kudde ook geld van Staatsbosbeheer, waarmee een begrazingscontract is afgesloten. Duurland: ‘’We zouden een bijdrage krijgen tot en met 2024, maar Staatsbosbeheer heeft aangekondigd dat deze periode wordt verkort. We krijgen nog geld tot en met oktober 2022. Mede daarom is het voor ons belangrijk om naar andere inkomstenbronnen te kijken. ‘’ Overigens ontvangt de kudde ook geld van donateurs en sponsoren. Ook de onlangs gehouden actie voor het adopteren van een lammetje bracht geld in de kas. Hierbij kon je voor 25 euro een dier financieel adopteren. deze actie wordt voorlopig niet herhaald, de periode waarin de lammetjes worden geboren is immers alweer voorbij.

Leo Polhuys
Freelancer
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden