<p>RIJSSEN - De kolenboeren voor een volgeladen vrachtwagen, gereed om de klanten te bevoorraden. Van links naar rechts Marinus Mensink en Jan Schuurman.&nbsp;</p>

RIJSSEN - De kolenboeren voor een volgeladen vrachtwagen, gereed om de klanten te bevoorraden. Van links naar rechts Marinus Mensink en Jan Schuurman. 

(Foto: Wim Vlogtman )
Rijssens Museum

De kolenboeren van Rijssen

Ooit had Rijssen een bloeiende steenkolenhandel: iedereen gebruikte steenkool om ’s winters de kachel mee te stoken.

RIJSSEN – De kolenhandel is compleet verdwenen en hoe dat gegaan is, beschrijft Wim Vlogtman in een boeiend artikel in de nieuwste Havezate Kroniek, het historisch magazine van het Rijssens Museum.

Het is een verhaal geworden uit de jonge geschiedenis van Rijssen, want Vlogtman begint in 1963 met een nootjes-4kachel. Deze aanduiding is op zich al een opmerkelijke, maar voor die tijd heel gewoon. De schrijver legt het allemaal uit.

Zwilstuutn

Verder passeren Mensinks brandstoffenhandel en natuurlijk Marinus Mensink, ’n Zwilstuutn, die ook staat afgebeeld op een prachtige foto op de fiets, na een werkdag, want Meriens ziet nog zwart van het kolengruis. Op de foto bij dit verhaal staat Marinus ook afgebeeld én de schrale gestalte van Jan Schuurman, die velen zich vast nog herinneren.

In de kachel gingen per abuis vetkolen voor de smidse

Gerrit Kraa vervolgt zijn tocht door Notter waar de kinderen vroeger uit een groot verspreidingsgebied de school met de Bijbel bezochten. De school staat nog steeds aan de Klokkendijk.

Schildkerk
Jan Smalbrugge schreef een eerste deel uit een serie verhandelingen over het grafmonument van Frederica van Ittersum in de Schildkerk. Oud-brandweerman Henk van den Noort behandelt brandpreventie.

Vomberg

Dick Poortman zorgde voor een mooi verhaal over de diefstal van een vrouwenhemd met de intrigerende titel “Spitsvondigheid afgestraft”. In zijn artikel komen bekende namen voor als Rachel Urbach die getrouwd was met Izak Vomberg, de kunstkenner die veel aankopen heeft gedaan voor Marin van Heel voor diens beroemd geworden kunstcollectie, waarvan de mooiste voorwerpen in het Rijssens Museum te zien zijn.

Haringparty
Conservator Jan van de Maat geeft in een artikel tekst en uitleg over het Delfts aardewerk van die Van Heelkunstcollectie in het Rijssens Museum. Wat maakt Delfts aardewerk nu zo bijzonder en wat is er bijzonder aan de voorwerpen die in Rijssen te zien zijn? Dankzij een forse bijdrage uit de Haringparty de Oosterhof van enkele jaren geleden, konden veiligheidsvitrines worden aangeschaft, zodat de mooiste voorwerpen uit het Rijksmuseum Twenthe in Rijssen konden worden geëxposeerd.

Schatkist

Eesje ter Keurst schreef een aangrijpend artikel over de joodse familie Spanjar en Gea Santema over “De schatkist van W.G.A.” Koos van der Burgh komt met een interessante verhandeling over de Rijssense stadsrechten én of Rijssen ook echt de oudste rechten heeft.

Hangerad

Een nieuwe scribent is Herman Ligtenberg uit Houten. Hij schreef onder de titel “De Blauwe Dood: epidemisch verlies” over de epidemieën uit vroeger tijden. Oud-Hangeradbewoner Johan Nijzink vertelt over de mooiste buurt van Rijssen.
En verder de vaste rubrieken over dialectwoorden en de rubriek Aandere tieden waarin Dieks Slagman en Marten Boerman figureren.

In de dialectrubriek worden de woorden pikstrik en vennesik toegelicht. Wilhelmina-archivaris Wim Kreijkes schrijft over vaandeldrager Arend Slaghekke. Bosjager Ben Plomp schrijft een vroegere frustratie van zich af. In de bijnamenrubriek Woer ziej van gaat het over How-Heain én er is een verhaal over de Rijssense Molukse gemeenschap.

Gratis Kroniek voor vrienden

Wie het Rijssens Museum steunt met 25 euro per jaar, krijgt de Kroniek gratis vier keer per jaar toegestuurd. Opgeven kan per e-mail op vrienden@rijssensmuseum.nl Wie nu vriend wordt, kan dit eerste exemplaar gratis afhalen op het Rijssens Museum en de vriendenpas.

Gerrit Dannenberg
Meeschrijver
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden