<p>Wethouder Erik Wessels: 'Eerst even niet over windturbines praten'.</p>

Wethouder Erik Wessels: 'Eerst even niet over windturbines praten'.

(Foto: Gemeente Rijssen - Holten)
Gemeente/ Politiek

‘Tot 2023 niet praten over windturbines’

De gemeente Rijssen - Holten praat tot het voorjaar van 2023 even niet over windturbines. Tot die tijd wordt met inwoners en bedrijven gesproken over alternatieven. Dat zegt wethouder Erik Wessels.

RIJSSEN - HOLTEN -  In de gemeente Rijssen - Holten ontstond veel onrust door de zestien zoekgebieden die de gemeente had aangewezen voor mogelijke plaatsing van windturbines. Vooral de hoogte van de installaties - 225 meter - schoot veel inwoners in het verkeerde keelgat en leidde tot oprichting van een aantal actiegroepen.

Had de gemeente van te voren ingeschat dat er zoveel protesten zouden komen? 

Wessels: ‘’We zijn bewust het gesprek aangegaan met de samenleving en we hebben alle plannen heel open naar buiten gebracht. Uiteindelijk was het ook de bedoeling om reacties los te krijgen en mensen vragen te laten stellen. We hebben heel veel vragen gehad. Waarom komen de molens in de natuur? Hoe zit het met de afstand van de molens tot mijn woning? Wat zijn de effecten van de turbines op onze gezondheid?’’ Wessels is blij met de grote betrokkenheid en vertelt dat er momenteel gesprekken worden gevoerd met een aantal groepen zoals onder meer Tegenwind, inwoners van Espelo en De Beuseberg.

Alternatieven

Wessels heeft duidelijk ervaren dat inwoners van de gemeente de wil hebben om tot energietransitie te komen. ‘’Men ziet de noodzaak tot verduurzaming in is bereid om zich in te zetten voor een duurzame samenleving. Er zijn veel goede suggesties gedaan en alternatieven aangeboden. Bijvoorbeeld een grotere inzet op zonnepanelen in combinatie met isolatie. Daarover gaan we nu de komende tijd het gesprek aan. Wij gaan bekijken hoe we als gemeente alternatieven kunnen ondersteunen. De gemeente verwacht veel van de gesprekken met de bewoners. Collega Tijhof spreekt op dit moment ook met de provincie Overijssel en met het bedrijfsleven. Wij zijn een ondernemende en innovatieve gemeente en ook van de kant van de bedrijven is er bereidheid om te praten over bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak.’’

‘Ook van de kant van de bedrijven is er bereidheid, mee te denken’

Houdt de gemeente de windturbines nog achter de hand, voor het geval er te weinig alternatieven worden geboden? 

Wessels: ‘’We spreken tot begin 2023 niet over windturbines. Tot die tijd bekijken we de alternatieven.’’

Wat vindt de wethouder van het bezwaar dat veel inwoners uitten, namelijk dat de gemeente te ver voor de troepen uitloopt en op energiegebied veel meer zou doen dan eigenlijk nodig is?

Wessels: ‘’De tijd dringt natuurlijk wel, want in het kader van regionale energie afspraken moeten in 2025 de eerste vergunningen voor duurzame opwekking worden afgegeven. Laten we de komende tijd inzetten op de bereidheid van inwoners en bedrijven om mee te denken. Suggesties zijn van harte welkom.’’

Leo Polhuys
Freelancer
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden