Viverion bevestigt wens Molukse gemeenschap in Rijssen

Rijssen - Woningcorporatie Viverion erkent de wens van de Molukse gemeenschap in Rijssen om in de ‘Molukse’ wijk in ’t Lenfert samen te kunnen wonen. De sinds 2016 geldende afspraken tussen Viverion en de Molukse Stichting Teripang over het voordragen van ‘eigen’ huurders voor leegkomende woningen in ’t Lenfert in Rijssen worden daarom op verzoek van de Molukse gemeenschap in Rijssen verder uitgebreid. Teripang en Viverion gaan daarvoor gezamenlijk een convenant opstellen. Daarop vooruitlopend hebben de partijen afgesproken dat met ingang van 1 juli 2021 de inkomenstoets geen onderdeel meer uitmaakt van de toewijzingscriteria van Molukse kandidaathuurders voor ’t Lenfert.

Aanleiding voor de beslissing tot een convenant vormen gesprekken van Viverion(-medewerkers) met de lokale gemeenschap en met de vertegenwoordigende Stichting Teripang over dit onderwerp. Directeur-bestuurder Tonita Garritsen daarover: “Viverion wil de afspraken die in het verleden op regeringsniveau met de Molukse gemeenschap zijn gemaakt, in ere herstellen in Rijssen. Die afspraken zijn onvoldoende meegekomen in de wet- en regelgeving die voor ons als woningcorporatie geldt. Wij willen het lokaal goed regelen en nemen in ‘t Lenfert in Rijssen daarvoor de ruimte. In de Stichting Teripang hebben we een constructieve gesprekspartner gevonden.”

Voorzitter Lucas Labobar van de Stichting Teripang wil Viverion namens het bestuur bedanken voor de samenwerking en de goede constructieve gesprekken die ze de afgelopen tijd hebben gehad met elkaar: “Verandering kan alleen plaatsvinden als men zich ook verdiept in elkaar. Dat Viverion de afspraken met de Molukse gemeenschap in ere wil herstellen, getuigt van kracht en respect. De keuze die Viverion heeft gemaakt komt voort vanuit de Molukse historische context. Vanuit die context handelen wij ook. Het gaat hierbij niet om discriminatie maar om de naleving van gemaakte afspraken en het behoud van de Molukse identiteit en geschiedenis.”

Onderdeel van het op te stellen convenant zullen ook afspraken over de toekomst zijn. Ook over de herstructurering waarvoor ’t Lenfert over 4-6 jaar in aanmerking komt, zal Viverion de dialoog zoeken met de Molukse gemeenschap. Over de mogelijkheden van herstructurering heeft Viverion in 2020 een eerste bewonersbijeenkomst gehouden in ’t Lenfert.

Over Viverion

Viverion ontwikkelt en verhuurt woningen in de kernen Lochem, Laren, Barchem, Diepenheim, Markelo, Goor, Rijssen, Holten, Bentelo, Hengevelde en de buurtschappen Deldenerbroek, Stokkum en Zeldam. We zetten ons actief in voor de woonomgeving en leefbaarheid in ons werkgebied. Daarvoor werkt Viverion actief samen met de gemeenten, zorg- en welzijnsaanbieders en andere instellingen.

Over Stichting Teripang Rijssen

Stichting Teripang is een Molukse stichting. De stichting en de kerk vormen samen het hart van de Molukse wijk Rijssen. Het is een stichting waar mensen bij elkaar kunnen komen. Het is toegankelijk voor iedereen die er gebruik van wil maken. Het huidige bestuur staat voor verbinding zoeken met elkaar en bruggenbouwen waar nodig is.

Peter Bulthuis
Contentcoördinator DPG Media
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden