<p>Windturbines zijn volgens Greun Hoolt'n schadelijk voor de weidevogels.</p>

Windturbines zijn volgens Greun Hoolt'n schadelijk voor de weidevogels.

(Foto: Leo Polhuijs)
Windmolens

Stichting Greun Hoolt’n: ‘Windturbines schaden weidevogels’

Greun Hoolt’n (officieel: Stichting Behoud Natuur Landschap Holten e.o.) is niet blij met de mogelijke komst van windmolens in het buitengebied. De plaatsing van de turbines zou schade opleveren voor de weidevogels.

HOLTEN - Laat nou net twee van de zoeklocaties van de gemeente Rijssen-Holten liggen in gebieden waar Greun Hoolt’n actief is met weidevogels. Het gaat om het plasdrasgebied van Vitens in Espelo en De Fliermaten. “Deze gebieden zijn plekken waar weidevogels het op dit moment goed doen”, zegt Gerrit Rensen uit Espelo in vlot dialect. Hij is oprichter van Greun Hoolt’n, was voorzitter, maar heeft deze functie inmiddels na vele jaren neergelegd en overgedragen aan Wim Bannink.

Dode ganzen

“In het Vitensgebied hebben we in overleg met de waterleidingmaatschappij voor elkaar gekregen dat we water vanuit omliggende sloten kunnen inlaten, hetgeen de weidevogelstand ten goede komt”, zegt Rensen. “Welke schade de molens kunnen aanrichten onder weidevogels is mij niet bekend, maar ik weet wel dat er elders dode ganzen worden gevonden in de buurt van windturbines.”

“Natuurlijk heeft niemand graag windmolens in zijn achtertuin, maar wij hebben een speciale reden om tegen de mogelijke komst van de turbines te zijn. Windmolens en weidevogels gaan niet samen. Ik kom zelf regelmatig in beide gebieden. Ik zie er vogels als grutto’s, kievitten en turelaars. Ook zag ik laatst de gele kwikstaart en een roodborsttapuit. Kijk, dat is natuurlijk mooi om te zien.” 

Mede door de ruilverkavelingen in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw waren de weidevogels grotendeels uit het buitengebied verdwenen.

225 meter hoog

Rensen is er de man niet naar om een oordeel te geven over mogelijke locaties waar de molens dan wel zouden moeten komen. Ook laat hij zich niet uit over de eventuele hoogte van de installaties, die volgens gegevens van de gemeente wel tot 225 meter hoog kunnen worden. 

“Daar ga ik allemaal niet over, ik kan alleen zeggen dat de molens niet in weidevogelgebied passen. De kwestie leeft natuurlijk wel, het is een actueel onderwerp in onze gemeente. Greun Hoolt’n heeft echter geen officieel standpunt over de mogelijke komst van de molens, dat komt later misschien nog wel. Wij zijn ook niet zo van de procedures, daar is een club als Duurzaam Holten beter in. Wij zijn meer doeners.”

Met dat laatste doelt Rensen onder meer op de recente activiteiten die zijn ontplooid voor de aanleg van hagen langs akkerranden, aanplant van een voedselbos en de realisering van bloemenranden in wegbermen.

Meningen verzameld

De gemeente Rijssen-Holten laat via een woordvoerder weten dat de meningen van de inwoners momenteel worden verzameld en worden meegenomen in de inspraak.

Leo Polhuys
Freelancer
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden