<p>R.W. Meijerink (pvdA) : &#39;&#39;Het eerlijke verhaal vertellen...&#39;&#39;</p>

R.W. Meijerink (pvdA) : ''Het eerlijke verhaal vertellen...''

(Foto:PvdA Rijssen - Holten)
Gemeente/ Politiek

Hoe denken de raadsfracties over komst windmolens?

De zoektocht naar plekken voor plaatsing van windmolens houdt de gemoederen in Rijssen - Holten flink bezig. Inmiddels is een aantal betrokken burgers en ondernemers een tegenbeweging begonnen. Deze krant maakte een rondje langs de fractievoorzitters van de partijen die in de gemeenteraad zijn vertegenwoordigd.

RIJSSEN - HOLTEN  J. Berkhoff (ChristenUnie):: ‘’Op zich zijn we niet tegen windmolens, maar draagvlak is belangrijk. Stel dat er een windmolen geplaatst kan worden op een stuk grond, terwijl de omwonenden het hier mee eens zijn. Waarom zou dat niet kunnen? We moeten natuurlijk alles in overleg doen met de bevolking. Zonnepanelen en windmolens zijn mogelijkheden om bij te dragen aan de energietransitie. Pluspunt van de huidige discussie is dat er gesproken wordt over energie en alternatieve vormen. De bewustwording komt op gang. Natuurlijk moeten we niet overal lukraak windmolens gaan plaatsen.’’

Geen definitief standpunt

Gemeentebelang heeft nog geen definitief standpunt ingenomen. Fractievoorzitter J. Beunk verklaart: ‘’Wij zijn ons nog aan het oriënteren. Zo hebben we een deskundige ingehuurd die onze fractie adviseert en we gaan excursies maken naar wind- en zonneparken. Uiteindelijk zin we leken en daarom is deskundig advies belangrijk. Volksgezondheid en natuur moeten een rol spelen bij het bepalen van een keuze, maar ook draagvlak is uitermate belangrijk.’’

‘Ik denk dat we niet zonder die windmolens kunnen’

A.J. Scheppink (SGP): ‘’Voor ons is het nu nog te vroeg om een standpunt in te nemen. We moeten eerst de mening van de bevolking afwachten. daar is immers een onafhankelijk bureau voor ingehuurd. Wij zijn het eens met de procesaanpak zoals het College van B en W die heeft voorgesteld. Wij horen helaas geluiden uit de bevolking dat alles al dichtgetimmerd zou zijn. Maar dat is hier zeker niet het geval. Integendeel. De bevolking is nu aan de beurt om zich uit te spreken.’’

Piept en kraakt

B. Van den Berg (VVD): ‘’Als er geen draagvlak is, zijn we tegen. Dat heeft de VVD altijd gezegd. We zijn altijd kritisch geweest. Regionale Energie Strategie (RES) focust voornamelijk op wind en zon. We moeten echter niet alleen naar windmolens kijken. In de berekeningen van RES worden de zonnepanelen die op particuliere daken liggen, niet meegerekend en dat zou wel moeten. Het hele proces piept en kraakt. De gemeente moet hier nog eens goed naar kijken.’’

Van den Berg vindt wel, dat als er dan toch gekozen moet worden, de voorkeur uit moet gaan naar ‘’laaghangend fruit,’’ waarmee hij doelt op kleinere installaties, dan de voorgestelde monsterwindmolens van 225 meter.

‘Veel te veel van bovenaf’

G.D. ten Berge (CDA) ‘’We hebben grote moeite met het proces van RES. Het wordt allemaal heel erg vanuit Den Haag opgelegd en de gemeente moet veel te veel doen in veel te korte tijd. Het gaat veel te veel van bovenaf. De gemeente wordt voor het blok gezet. We sluiten geen windturbines uit, maar wel grootschalige locaties. Als er geen brede steun is voor windturbines, moeten we alternatieven gaan bekijken.’’

‘Meer in proces meenemen’

H. Klein Velderman (D66): ‘”Er is veel tegenstand tegen windmolens maar wij denken dat ze nodig zijn. We willen wel dat de gemeente de bewoners beter voorlicht, dat gaat niet via Zoom, zoals nu tijdens een paar informatiebijeenkomsten is gebeurd. Bovendien nu kregen inwoners onlangs plompverloren een brief waarin wordt aangekondigd dat er windmolens komen. Je moet mensen meer in het proces meenemen, hen beter voorbereiden. Geld dat je verdient met de molens moet in onze visie bij de burger terechtkomen, bijvoorbeeld via coöperaties. Plaatsing van tien molens staat voor ons niet per se vast. Misschien zijn er wel leuke alternatieven waardoor er minder molens nodig zijn en je meer draagvlak krijgt.’’

R.W. Meijerink (PvdA): ‘’Ik denk dat we niet zonder die windmolens kunnen. Dat is het eerlijke verhaal. We kunnen de zaken wel anders aan de mensen voorstellen, maar dat is niet realistisch. Mensen beseffen nauwelijks voor welk een gigantisch grote energie-opgave we staan. In 2030 moeten we tot 41 procent CO2-reductie komen. Ga je uit van minder windmolens, dan moet je dat elders compenseren en een alternatief zoeken, bijvoorbeeld meer zonneparken aanleggen. Het gaat niet zonder wind- en zonne energie.’’

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden