<p>Vrijdagavond werd een bijeenkomst gehouden van betrokken burgers en bedrijven.</p>

Vrijdagavond werd een bijeenkomst gehouden van betrokken burgers en bedrijven.

(Foto: Gert Perdon)
Windmolens

Tegenwind: ‘Samen naar alternatief zoeken voor windmolens’

Ze noemen zichzelf geen actievoerders of demonstreerders. ‘’We willen actief met de gemeente meedenken. Maar nu is er geen enkele mogelijkheid tot echte inspraak,’’ zegt woordvoerder Elco Gorter namens Tegenwind.

RIJSSEN - HOLTEN - ‘’Wij zijn absoluut voor het opwekken van duurzame energie, maar niet zonder dat we er als inwoners en bedrijven vanaf het begin bij worden betrokken over hoe dat moet gebeuren ‘’ zegt de horeca-ondernemer. Tegenwind bundelt burgers en ondernemers die zich zorgen maken over de plannen om tien ‘’monstermolens’’ van 225 meter hoogte te bouwen.

‘PR-praatje gemeente’

Gorter heeft ook deelgenomen aan de digitale informatiebijeenkomst waarin de gemeente de plannen toelichtte. ‘’Meer een p.r.-bijeenkomst dan van een wisselwerking tussen gemeente en burgers. De gemeente wijst de plekken aan en daar mag je dan uit kiezen, burgers worden tegen elkaar opgezet. Want op het moment dat iemand in de buurt van een beoogde locatie een andere plek aanwijst, scheept hij iemand anders ermee op. Dat willen wij voorkomen.’’

‘De gemeente moet hier nog eens goed naar kijken’

Juridische stappen

Tegenwind vindt dat burgers onvoldoende in staat werden gesteld om zich aan te melden voor de gemeentelijke voorlichtingsbijeenkomsten. ‘’Wij hebben getracht burgers te mobiliseren om zich aan te melden. Het telefoonnummer en naam van de medewerker is openbaar door de gemeente gedeeld. En wij hebben deze op onze flyer gedeeld zodat iedereen zich kon aanmelden.’’ Er is inmiddels een bijeenkomst gehouden van verschillende initiatieven. ‘’We zijn bezig met de oprichting van een stichting die eventueel juridische stappen kan nemen.’’ Volgens Gorter is in de plannen geen enkele rekening gehouden met bijvoorbeeld het toerisme, natuur of gezondheid. ‘’Zo moeten er bomen worden gekapt op plekken waar windmolens komen. De gemeente moet hier nog eens goed naar kijken.’’

Plaatselijk

De betrokken Rijssenaar stelt vast dat Rijssen - Holten, met slechts 6 procent van het aantal inwoners van de energieregio, dertig procent van het aandeel winderegie op zich neemt, De gemeente moet zich niet alleen maar blindstaren op windenergie. Wij willen graag samen met de gemeente naar alternatieven zoeken. Waarom zouden er niet veel meer daken met zonnepanelen belegd kunnen worden? Laten we samen met plaatselijke ondernemers alternatieven uitwerken. Er zijn heel veel bouwbedrijven in Rijssen en Holten; Laat de subsidiegelden naar hen toevloeien in plaats van naar een bedrijf dat heel ergens anders zit. Misschien kunnen we de gemeentelijke bouwverordening wel aanpassen. De gemeente moet de volgorde omdraaien: eerst met inwoners praten, dan plannen uitwerken.’’ De gemeente Rijssen - Holten kon geen commentaar geven op de beweringen van Tegenwind.

Leo Polhuys
Freelancer
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden