<p>De kosten voor begraven liggen in Rijssen - Holten boven het landelijk gemiddelde.</p>

De kosten voor begraven liggen in Rijssen - Holten boven het landelijk gemiddelde.

(Foto: Foto Leo Polhuijs)
In de krant

Kosten begrafenis boven gemiddelde

In de gemeente Rijssen-Holten liggen de kosten van begraven boven het landelijk gemiddelde. Maar daar staan wel weer enkele ‘voordelen’ tegenover. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor van Monuta.

RIJSSEN – HOLTEN - De uitvaartorganisatie neemt tijdens het onderzoek de kosten van begraven en cremeren in heel Nederland onder de loep en vat deze samen in de monitor. Daarbij worden de kosten op alle bijna zeventienhonderd begraafplaatsen in ons land met elkaar vergeleken. In de gemeente Rijssen – Holten kost een eigen graf voor één persoon 4085 euro. Tenminste, volgens Monuta. Een woordvoerder van de gemeente Rijssen – Holten vertelt bij navraag echter dat dit bedrag niet klopt. Ze komt lager uit. Waar ‘m het verschil in zit, is niet duidelijk. De woordvoerder: ‘’Een graf in gemeente Rijssen-Holten kost dit jaar € 3.364,00. De begraving kost € 589,00. In onze gemeente wordt een graf uitgegeven voor onbepaalde tijd. In andere gemeenten moet je de grafrechten vaak verlengen (na twintig jaar) en dan ben je weer leges verschuldigd. Dat geldt in Rijssen-Holten niet.’’’ Ter vergelijking: in buurgemeente Hellendoorn moet 3107 euro worden betaald. De gemeente Losser is volgens Monuta niet alleen in Twente, maar in heel Nederland het goedkoopst met slechts 765 euro. Groningen staat landelijk aan kop met maar liefst 8422 euro. Het Overijssels gemiddelde is 2692 euro. Het landelijk gemiddelde ligt ongeveer vierhonderd euro hoger. In Rijssen - Holten zijn drie algemene begraafplaatsen te vinden: Het Lentfert aan de Schapendijk in Rijssen en de begraafplaatsen aan de Kerkhofsweg en Oude Deventerweg in Holten, Hiervoor gelden dus de tarieven zoals door de gemeentewoordvoerder aangegeven. Gemeenten bepalen overigens zelf de prijs van de grafrechten.

‘Een graf in de gemeente Rijssen - Holten kost 3364 euro’

Rooms katholiek

Naast de gemeentelijke begraafplaatsen zijn er in onze regio nog enkele locaties die van oudsher gebonden zijn aan een bepaalde levensbeschouwing. Het gaat hierbij met name om een aantal rooms katholieke begraafplaatsen. Daar is begraven een stuk goedkoper. De begraafplaats H. Dionysius in Rijssen, vallend onder de Parochie Sint Marcellinus, berekent volgens gegevens van Monuta voor een éénpersoonsgraf 1095 euro. De looptijd is twintig jaar. In Enter moet 2987 euro worden neergeteld voor een graf op de gemeentelijke begraafplaats aan de Weitakkersweg, waar een aantal jaren geleden ook de rooms katholieke begraafplaats bij is betrokken. De looptijd is dertig jaar. Wie in Markelo begraven wil worden, is weer een stuk goedkoper uit. Het tarief is hier 2603 euro. De looptijd is hier twintig jaar. De kosten van cremeren liggen lager dan die van begraven, maar voor Rijssen - Holten zijn crematies niet in het overzicht van Monuta meegenomen.

Leo Polhuys
Freelancer
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden