Foto: Kanselarij der Nederlandse Orden

Lintjesregen 2021 Rijssen-Holten

Rijssen/ Holten - Deze inwoners uit de gemeente Rijssen-Holten worden maandag 26 april Koninklijk onderscheiden. In verband met de coronamaatregelen vindt er geen openbare uitreiking plaats. De uitreiking wordt via de livestream van de gemeentelijke website uitgezonden. Burgemeester Arco Hofland ontvangt ’s ochtends per half uur een decoranda/decorandus met zijn of haar partner of zoon of dochter in de raadzaal van het gemeentehuis in Rijssen. Het tijdstip van de uitreiking staat per decorandus/decoranda vermeld.

Mieke Gruijters-Urff (62 jaar) te Holten

Mevrouw Gruijters is vanaf 1995 maatschappelijk actief in Holten. In dat jaar startte zij als gastfamilie, tolk-vertaler en ladyspeaker voor de Stichting Viering Nationale Feest- en Gedenkdagen Holten. Dit heeft ze vijf jaar lang gedaan. Van 1999 tot 2005 was zij bestuurslid van de Bibliotheek Rijssen-Holten, waar ze onder andere zeer nauw betrokken was bij het fusieproces van de beide bibliotheken. In de jaren 1999-2006 was mevrouw Gruijters lid van de ouderraad en de verkeerscommissie van de Holterenkschool in Holten. In de periode 1999-2010 was zij initiatiefnemer en coördinator voor de jaarlijkse collecte van Alzheimer Nederland. In de jaren 2001-2004 was ze gastouder voor kinderen uit Tsjernobyl via de Stichting Hulp aan Tsjernobyl kinderen Rijssen-Holten.

Voor de Stichting Socuwe, later ViaVie Welzijn was ze vanaf 2009 zes jaar lang bestuurslid/secretaris en in die hoedanigheid speelde zij een belangrijke en verbindende rol bij de overgang van Socuwe naar ViaVie Welzijn. In 2013 was zij oprichter van het Repaircafé Holten, waar ze nog altijd coördinator is op het gebied van communicatie, PR, vrijwilligers en huisvesting. In 2016 werd mevrouw Gruijers dagelijks bestuurslid van de Stichting Duurzaam Holten. Vanaf 2017 is zij ook organisator en coördinator van de jaarlijkse Holtense Kwis. Naast dit alles en naast haar dagelijks werk als onderwijskundige/dyslexiespecialist, heeft zij ook jarenlang mantelzorg verleend aan haar schoonzus en andere familieleden. Mevrouw Gruijers wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mini Braamhaar-Wennekes (85 jaar) te Rijssen

Ondanks haar hoge leeftijd is mevrouw Braamhaar nog altijd maatschappelijk actief in Rijssen. Zo is zij al vanaf 1981 verbonden aan de kapel van Parkstede als kosteres. Ook is zij sinds 1981 collectante voor KWF Kankerbestrijding. Sinds 1993 is zij ook vrijwilligster bij Parkzicht (voorheen Parkstede). Ze organiseert er gezellige middagen met o.a. bingo, regelt daarvoor de prijsjes, helpt met koffieschenken en het rondbrengen van de maaltijden. Mevrouw Braamhaar wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jenny ter Maat – ter Harmsel (74 jaar) te Rijssen

Al vanaf 1965 is mevrouw Ter Maat als organiste verbonden aan de Hervormde Gemeente Rijssen, destijds bijzonder omdat ze de eerste vrouwelijke organiste was in deze kerkelijke gemeente. Nog altijd verzorgt ze het orgelspel bij weeksluitingen, bijzondere vieringen rond Kerst en Pasen, rouw- en trouwdiensten en is ze invalster voor de zondagsdiensten. Daarnaast is zij sinds 1990 organiste bij CarintReggeland en verzorgt ze de muzikale begeleiding op diverse locaties, zoals De Reling en De Bolder, bij zanguurtjes en pastorale bijeenkomsten. Mevrouw Ter Maat wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Aartje Renshoff (81 jaar) te Rijssen

Al vanaf 1988 zet mevrouw Renshoff zich in voor de samenleving en ondanks haar leeftijd is het haar gegeven daar nog altijd mee door te kunnen gaan. Van 1988 tot 1999 was zij vrijwillig begeleidster en assistente vanuit de commissie Voor Elkaar van de Hervormde Vrouwenbond en was ze daarvoor actief bij de vakantieweken voor mensen met een beperking. Sinds 1991 is zij vrijwilliger voor de Nederlandse Patiënten Vereniging/Thuishulp en wordt ze ingezet bij alleenwonenden, maar ook bij gezinnen die ze helpt met boodschappen, spelletjes doen, voorlezen, alles om het leven voor deze mensen wat gemakkelijker en aangenamer te maken. In de jaren 2003-2008 was mevrouw Renshoff penningmeester van de Hervormde Vrouwenvereniging, uiteraard nauw betrokken bij het financiële reilen en zeilen van de vereniging, maar ook zeer actief bij andere activiteiten. Van 2006 tot 2012 was zij vrijwillig begeleidster en bestuurslid voor de Stichting Christelijke Reisorganisatie voor Gehandicapten De Karavaan. Sinds 2008 is mevrouw Renshoff commissielid van de Plaatselijke Zendingscommissie vanuit de Hersteld Hervormde Gemeente Rehoboth Rijssen. Daarin is zij actief bij het organiseren van allerlei activiteiten met als doel om gelden in te zamelen voor de zending. De bijvangst daarbij - saamhorigheid in de gemeente – is voor haar een fijne bijkomstigheid. Dit tekent haar bij al haar vrijwilligersactiviteiten, waarvan haar inzet voor Hospice de Reggestroom sinds 2011 de jongste toevoeging is. Met haar persoonlijkheid, levenservaring en –wijsheid weet zij de gasten van het hospice op een fijne manier te ondersteunen. Mevrouw Renshoff wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jopie Klokkenburg-van den End (75 jaar) te Rijssen

Sinds 1991 is mevrouw Klokkenburg maatschappelijk actief in o.a. Rijssen. In dat jaar werd zij vrijwilliger voor Mantelzorghulp Rijssen, waar zij vooral in de terminale zorg actief is. Zo waakt zij ’s nachts bij terminaal zieken, zodat hun familieleden wat rust kunnen krijgen. Ook wordt ze ingezet als mantelzorgondersteuner in gezinnen, zodat daar de mantelzorgers op adem kunnen komen. In al die jaren mocht zij vele Rijssenaren helpen. Vanaf 1995 is zij samen met haar man Piet gastouder/gastgezin en vrijwilliger voor de Stichting Helpt Roemenië. Samen ontvangen ze Roemeense kinderen in hun huis voor een vakantie van 4 weken en ook samen werven ze gastgezinnen en donateurs, zoeken ze sponsoren en regelen daarvoor de administratie. Ook onderhouden ze contacten met ouderenorganisaties in Roemenië. Eveneens vanaf 1995 is mevrouw Klokkenburg contactpersoon voor ZOA en werkgroep ZOA Rijssen. Ze coördineert de collecteweek en verzorgt al jarenlang de kruidnotenactie voor scholen en bedrijven. In 1997 startte ze als vrijwilliger voor de ROEC, waar ze helpt in de winkel van de ROEC met de verkoop en het sorteren van goederen. Ook helpt ze met sorteren en inpakken van goederen die naar Oost-Europa gaan. Verder gaat ze samen met haar man jaarlijks twee weken naar Roemenië om daar te helpen in een zorginstelling. In 2005 werd ze ook vrijwilliger voor de Kerkpleinmarkt van de Hervormde Gemeente Rijssen, net als haar man Piet. Mevrouw coördineert vooral het maken van bloemstukken voor deze markt. In 2006 werd zij vrijwilliger voor Stichting Het Passion in Hummelo, een time-outvoorziening voor dak- en thuislozen met verslavingsproblemen en psychiatrische gedragsproblemen. Elk jaar werkt ze hier een aantal weken en weekenden mee bij het werk van deze Stichting. Naast dit alles komt mevrouw Klokkenburg met grote regelmaat over de vloer bij mensen die hulp nodig hebben bij bijvoorbeeld boodschappen doen, zaken regelen met instanties of gewoon om iets gezelligs te doen. Mevrouw Klokkenburg wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Piet Klokkenburg (74 jaar) te Rijssen

Meneer Klokkenburg zet zich al vanaf 1983 in op diverse gebieden in de samenleving. In dat jaar werd hij actief lid van Vocaal Ensemble De Twente Zangers, waar hij ook jarenlang secretaris was in het bestuur. Ook na zijn afscheid daar is hij nog altijd actief voor de jaarlijkse bloemenactie van De Twente Zangers. Zoals hiervoor genoemd is Piet Klokkenburg met zijn echtgenote vanaf 1995 actief voor de Stichting Helpt Roemenië, als gastgezin en bij de werving van gastgezinnen en donateurs en bij het regelen van de donateursadministratie. Net als zijn echtgenote werd ook hij in 1995 vrijwilliger voor ZOA; hij is collectant en regelt bestellingen voor de jaarlijkse kruidnotenactie. Naar schatting gaat het jaarlijks om ca. 3500 zakken kruidnoten. In de jaren 2005-2020 was de heer Klokkenburg vrijwilliger voor de kerkpleinmarkt van de Hervormde Gemeente Rijssen. Hij werkte mee bij de opbouw van de markt en ook bij het opruimen; tijdens de markt zelf vervulde hij de rol van schoenpoetser met verve. Samen met zijn echtgenote werd hij in 2006 ook vrijwilliger bij Stichting Het Passion in Hummelo, waar ze jaarlijks een aantal weken en weekenden meewerken. Van 2008 tot 2020 was hij ouderling van de Hervormde Gemeente Rijssen en in die hoedanigheid belast met o.a. ouderenpastoraat en gemeenteopbouw. Ook was hij initiatiefnemer van het maandelijkse avondgebed. Sinds 2009 is de heer Klokkenburg vrijwilliger voor de ROEC, waar hij meehelpt bij de inzameling van goederen en het inpakken van transporten. Met zijn echtgenote werkt hij jaarlijks 2 weken in een zorginstelling in Roemenië. In 2009 werd hij vrijwilliger bij de Stichting Zwaluwstaarten Rijssen. De Stichting beoogt de basisschooljeugd te enthousiasmeren voor techniek en technische opleidingen, zodat al vroeg een basis wordt gelegd voor een mogelijke toekomst in het bedrijfsleven. Hij houdt zich bezig met het inventariseren en bijhouden van de leskisten en onderhoudt contacten met de basisscholen. In 2010 is hij vrijwilliger geworden voor locatie De Schutse van CarintReggeland. Last but not least is de heer Klokkenburg ook vrijwilliger/mantelzorger voor mensen die zijn hulp nodig hebben bij kleine klusjes, uitstapjes en dergelijke. Meneer Klokkenburg wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Peter Bulthuis
Contentcoördinator DPG Media
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden