<p>Patrick Kroeze: &#39;Het is een experiment...&#39; Iedereen met suggesties kan mailen naar: gemeentebelangrijssenholten@gmail.com.</p>

Patrick Kroeze: 'Het is een experiment...' Iedereen met suggesties kan mailen naar: gemeentebelangrijssenholten@gmail.com.

(Foto:Patrick Kroeze)
Gemeente/ Politiek

‘We willen graag weten wat er leeft’

Gemeentebelang Rijssen-Holten gaat aan de slag met het schrijven van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Dat gebeurt op een onorthodoxe manier. De partij gaat namelijk ‘’het veld’’ in.

RIJSSEN - HOLTEN -  Vanaf de komende maanden zullen zo’n vijftien partijleden de boer op gaan om mensen te vragen naar hun mening over actuele zaken. Patrick Kroeze vertelt namens de partij dat het niet gaat om de mening van individuen maar om groepen.

‘Centrale vraag is wat er beter kan in onze gemeente’

‘’Ouderen, jongeren, ondernemers, buurt- en sportverenigingen... In totaal worden er zo’n zeventig groepen benaderd. Centrale vraag is wat er beter kan in onze gemeente. Het is de eerste keer dat het partijprogramma op een dergelijke manier wordt samengesteld. Omdat het om een vernieuwend initiatief gaat, krijgen we steun van de provincie, die ons een aantal voorbeelden aanreikt van de manier waarop je groepen kunt benaderen. Dat dat vanwege corona vooral digitaal zal zijn, is wel duidelijk..’’

Stem laten horen

Kroeze, zelf woonachtig in Espelo, heeft onlangs afscheid genomen van de gemeenteraad. Hij houdt zich achter nog wel actief bezig met de samenstelling van het programma, dat geldt van 2022 tot en met 2025. Vreest hij niet dat er een wirwar van misschien wel tegengesteld meningen op de partij afkomt? ‘’We zullen natuurlijk moeten kijken of de opvattingen die we te horen krijgen, passen bij de visie van Gemeentebelang. We vinden het echter hoe dan ook belangrijk dat groepen hun stem kunnen laten horen. Uiteindelijk is het natuurlijk onze ledenvergadering die bepaalt hoe het programma er uit komt te zien, want die vormt het hoogste orgaan. Tussentijds stellen we wel steeds mijlpalen om te kijken of we verder gaan met het proces.’’

Verbinding

Wat kan er volgens Kroeze zelf beter in zijn gemeente?

‘’Als raadslid heb ik me altijd ingezet voor de verbinding tussen het bestuur en de burgers. Dat kan altijd beter. Ik heb me er altijd voor ingezet dat er visie komt vanuit onze partij en uit het gemeentebestuur. Ook nu ik niet meer in de raad zit, zal ik me daarvoor blijven inzetten.

Wat de inbreng van mijn opvolgster Jolanda Bronsvoort - Scholman zal zijn? Zij is een ander persoon dan ik, laat ik dat voorop stellen. Maar aangezien zij lid is van de commissie maatschappelijke dienstverlening, zal haar inbreng voor een groot deel op dat vlak liggen.’’

Kroeze vertelt dat er tijdens de rondgang ‘’in het veld’’ geen onderscheid wordt gemaakt. ‘’Of mensen wel of niet op ons hebben gestemd maakt niet uit. Maar wij willen wel graag weten wat er nodig is om onze gemeente beter en mooier te maken als het gaat om wonen, werken en recreëren Het is belangrijk dat iedereen zijn opvatting kwijt kan.’’

Iedereen met suggesties voor het partijprogramma kan mailen naar:

gemeentebelangrijssenholten@gmail.com

Leo Polhuys
Freelancer
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden