Foto: Pixabay
Gemeente/ Politiek

Uiteenlopende meningen inwoners over plaatsing windturbines

Rijssen/ Holten - Uit een enquête die de gemeente Rijssen-Holten onder de inwoners heeft gehouden, blijkt dat de meningen van de deelnemers uiteenlopen over het plaatsen van windmolens in Rijssen-Holten. Het merendeel staat achter de opwek van duurzame energie en vindt dat de gemeente iets moet doen aan de klimaatproblemen. Maar dat hoeft niet beslist met windmolens binnen de gemeentegrenzen.

De peiling werd afgelopen februari gehouden. Van de 871 genodigden, vulden 692 de vragenlijst in. Een respons van 79 procent.

Er waren 146 nieuwe panelleden die meededen. In vergelijking met andere peilingen is het aantal nieuwe aanmeldingen groot. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het grote gevoel van betrokkenheid bij dit thema. Omdat veel nieuwe leden zich hebben aangemeld om hun gedachten, mening en zorgen kenbaar te maken aan de gemeente, is er in de analyse voor gekozen om de uitkomsten van de oude en nieuwe leden te splitsen.

Hieruit blijkt dat van de bestaande panelleden 38 procent voor het plaatsen van windturbines is en 39 procent tegen. 22 procent had geen mening. Van de nieuwe panelleden blijkt 25 procent voor te zijn en 60 procent tegen. 15 procent had geen mening. Degenen die eens zijn, vinden het de beste duurzame oplossing. Degenen die er niet mee eens zijn, vinden het horizonvervuiling en denken dat het te weinig oplevert.

Langs de snelweg, bedrijventerreinen of in weilanden is voor de meesten beste oplossing wanneer windturbines toch geplaatst moeten worden. Andere plekken die worden genoemd zijn de Holterberg, Rijsserberg en aan de rand van de kernen.

Het algemene beeld dat uit de resultaten naar voren komt, is dat inwoners van gemeente Rijssen-Holten goed op de hoogte zijn van de klimaatproblemen die er spelen in Rijssen-Holten, in Nederland en in de wereld. Veel mensen gaan daarom bewust om met hun omgeving, energie en warmte. Panelleden hebben bijvoorbeeld hun huis verduurzaamd, scheiden afval of rijden elektrisch. Een merendeel staat achter de opwek van duurzame energie en vindt dat de gemeente iets moet doen aan de klimaatproblemen. Maar, dat dit niet per definitie betekent dat deze groene energie grootschalig moet worden opgewekt door middel van windmolens in de gemeente. De meningen lopen uiteen, er zijn voor- en tegenstanders betreffende het idee om groene energie op te wekken via windmolens. Ook is er een grote groep mensen die neutraal in dit onderwerp staan of geen mening hebben.

Hoe gaat het verder?

De gemeente zal de komende weken een nadere analyse maken van alle inhoudelijke antwoorden gegeven door het Rijssen-Holtenpanel. De vele inhoudelijke toelichtingen, ideeën en alternatieven zullen worden doorgenomen. Op basis van deze inhoud zal de gemeente opnieuw naar het geplande participatietraject kijken. Het vormt een basis voor het gesprek wat in de gemeente gevoerd gaat worden over de opwekking van duurzame energie door middel van windmolens. Deze peiling is het begin van het participatietraject en het publieke debat over de zoektocht voor geschikte locaties voor windmolens.

Peter Bulthuis
Contentcoördinator DPG Media
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden