Gemeente/ Politiek

Participatiepact breidt uit met Sterkerij en ROC van Twente


In februari 2021 bestaat het Participatiepact van de gemeente Rijssen-Holten en werkgevers alweer 5 jaar. En dat wordt gevierd met een uitbreiding van twee nieuwe waardevolle partners: het ROC van Twente en De Sterkerij uit Rijssen. Beide sluiten aan bij het bestuur. De Sterkerij vanuit de ontwikkelorganisaties en het ROC vanuit het onderwijs.

Wat doet het pact?

Het pact is opgericht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo goed mogelijk kansen te bieden in de lokale maatschappij. Werkgevers en gemeente werken samen om de kans naar regulier werk van werkzoekenden te vergroten. Het succes is bewezen. Veel werkzoekenden hebben hun plekje gevonden bij lokale werkgevers, soms voor hun ontwikkeling naar werk, soms op een vaste functie.

De tijden veranderen

De tijden zijn anders. Werkzoekenden vonden eerder over het algemeen nog wel een reguliere baan, inmiddels is er meer en meer inzet op ontwikkeling van de werkzoekende nodig. Juist om een passende werkplek te kunnen vinden. Er is veelvuldig aandacht nodig voor de ontwikkeling en opleiding van de mensen, voordat ze duurzaam werk vinden. Daarom hebben deze 4 partijen de handen nu ineen geslagen: gemeente, met zicht op de werkzoekenden, werkgevers, met beschikbare werkervaringsplaatsen, sterkerij met ontwikkelingsmogelijkheden en het ROC van Twente met flexibel en passend onderwijsaanbod.

Verantwoordelijk wethouder Bert Tijhof legt uit dat samen met de ondernemersverenigingen, onderwijs en ontwikkelorganisaties het totaalplaatje ontstaat voor de werkzoekende, om die alle kansen te bieden om een plekje te vinden binnen onze maatschappij. “Ik ben enthousiast over de manier waarop ondernemers hun maatschappelijke verantwoording nemen. Goed om te zien dat De Sterkerij voortaan een bijdrage levert om kandidaten te ontwikkelen richting werk. En de inzet van het ROC door op maat opleidingen te bieden maken dat op deze manier vraag en aanbod nog beter bij elkaar komen dan voorheen” aldus Tijhof, eveneens voorzitter van het Pactbestuur.

Meer informatie of vragen

Voor meer informatie over het Participatiepact kunt u contact opnemen met Annemiek Mensink, amensink@rijssen-holten.nl of bel 06 1264 5469.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden