<p>De ambitie is om het huidige aanbod op het gebied van sport en bewegen te vergroten. (Foto: Pixabay)&nbsp;</p>

De ambitie is om het huidige aanbod op het gebied van sport en bewegen te vergroten. (Foto: Pixabay) 

(Foto: Pixabay)
Sport

Iedereen heeft baat bij Sportakkoord

De projectgroep die is samengesteld om uitvoering te geven aan het Sportakkoord in de gemeente Rijssen-Holten bespreekt morgen concrete ideeën voor het komende half jaar. René Hoveling, die het proces namens welzijnskoepel ViaVie begeleidt, vertelt dat ook gekeken wordt naar het geld dat nodig is om invulling te geven aan de suggesties die op tafel komen.

RIJSSEN/ HOLTEN -  Het Sportakkoord is vorig jaar door de gemeenteraad vastgesteld en een uitvloeisel van landelijk beleid. Hoveling: ‘’Het idee erachter is dat de gemeente samen met onder meer sportverenigingen en maatschappelijke organisaties gaat kijken welke sportieve ambities er zijn en waar behoefte aan is. Naast inclusief sporten voor kwetsbare groepen zoals statushouders of mensen met overgewicht ligt er de ambitie om het huidige aanbod op het gebied van sport en bewegen te vergroten. Het eerste punt is al concreet gemaakt door het project Taalwandelen, waarbij statushouders de Nederlandse taal leren terwijl ze met een coach aan het lopen zijn. Sport- en beweegaanbieders kunnen elkaar versterken onder meer door betere samenwerking.’’ ViaVie Welzijn heeft onder meer via haar project Buurtkracht al diverse gezondheidsinitiatieven in werking gezet.

Projectgroep

De eerder in dit artikel genoemde projectgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Sportraad, Excelsior ‘31, Atletiekvereniging Holten, Pand 11, straathoekwerk en ViaVie Welzijn.

De projectgroep wordt op haar beurt weer ‘gevoed’ door kleinere werkgroepen en heeft een coördinerende functie. Op de achtergrond spelen ook de gemeentelijke sportdoelstellingen een rol, die al waren geformuleerd voordat het Sportakkoord tot stand kwam, zoals rookvrij sporten, de Koningsspelen en sporten voor mensen met een uitkering.

Ook de aanstelling van de gemeentelijke beweegcoach Ingrid Schulting, die momenteel de Koningsspelen vorm geeft, past in dit rijtje. Hoveling realiseert zich dat het lastig is om in de huidige tijd plannen uit te dokteren.

Aanmelden workshops

‘’Sportverenigingen hebben door corona op dit moment heel wat dingen aan hun hoofd en proberen te overleven in deze lastige tijd. Daarom zullen ze zich misschien nog niet echt hebben verdiept in het Sportakkoord.

Toch bestaat voor verenigingen of maatschappelijke initiatieven de mogelijkheid om gebruik te maken van cursussen en workshops die in het kader van het Sportakkoord worden aangeboden. Ik heb gemerkt dat de bekendheid hierover nog te wensen overlaat. maar iedereen met plannen kan zich bij mij melden. Deelname is gratis.’’

Looptijd

Het Sportakkoord heeft een looptijd tot en met eind 2021 maar het college van B en W heeft gezegd dat zij wil verlengen tot en met 2022.

Leo Polhuys
Freelancer
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden