Stamdijk wordt Lindedijk | Rijssen-Holtens Nieuwsblad


Foto:
Gemeente/ Politiek

Stamdijk wordt Lindedijk

Rijssen - Het college van B en W heeft besloten de straatnaam Stamdijk op de Borkeld te hernoemen in Lindedijk. Hierom had W. Baan gevraagd.

Baan verwijst voor de naam Lindedijk naar een topografische kaart uit 1960. Op de topografische kaarten van 1970 tot 1994 wordt de weg Lindedijk genoemd. Op de kadastrale kaarten van 1975 en 1989 wordt geen naam genoemd. Op de kadastrale kaar van 1825 is de weg te vinden onder de naam Stamsdijk.

In 1994 zijn alle namen van de openbare wegen in het buitengebied van Rijssen bekeken. De wegen zonder naam hebben er een gekregen. In het voorstel van 1994 is de naam Stamsdijk met een kleine aanpassing tot Stamdijk overgenomen boven Lindedijk.

Baan wijst op de ligging Erve Stam. Van 1825 tot 1930 zijn er toegangswegen vanaf de Stamdijk naar Erve Stam. Op kaarten van een latere data zijn deze wegen verdwenen. Waarschijnlijk is na het verdwijnen van deze wegen de naam Stamsdijk in de vergetelheid geraakt en Lindedijk ingeburgerd omdat er linden langs deze laan stonden en nog staan.

Om toch de naam Stamdijk niet te laten verdwijnen, wordt het zijweggetje met de naam Lisdodde omgedoopt tot Stamdijk. De rotonde in de Morsweg-Reggesingel draagt ook de naam Lisdodde en kan tot verwarring leiden bij de hulpdiensten.

De naam Lindedijk heeft recht van bestaan. Deze naam komt voor op topografische kaarten van 1970 tot en met 1994. In 1994 is gekozen voor de naam Stamdijk, verwijzend naar de functie van de weg als toegangsweg naar Erve Stam.

De huidige Stamdijk is sinds 1930 al geen toegangsweg meer tot dit erf. Vandaar dat later de naam Lindedijk is ingeburgerd.

Vanuit de historie lag 75 meter oostelijk in een parallelle lijn de verdwenen toegangsweg naar Erve Stam. Wanneer je nu vanaf de Drostendijk de Lisdodde inrijdt, zie je recht voor je Erve Stam. Met het hernoemen van de Lisdodde in Stamdijk blijft deze historische naam bewaard.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden