<p>Wethouder Jan Aanstoot wil een zorgvuldige afweging van de windmolenplannen.</p>

Wethouder Jan Aanstoot wil een zorgvuldige afweging van de windmolenplannen.

(Foto:Gemeente Rijssen - Holten)
Gemeente/ Politiek

Rapport windmolens is bijna klaar

Het rapport van adviesbureau Bosch & Van Rijn, waarin mogelijke gebieden voor plaatsing van windmolens in de gemeente Rijssen - Holten worden aangewezen, is bijna klaar.

RIJSSEN-HOLTEN -  In oktober 2020 werd (onder meer via deze krant) de aftrap gegeven voor de zoektocht naar locaties voor windmolens. Adviesbureau Bosch & Van Rijn werd aangewezen om naar geschikte plekken te zoeken.

Het rapport van Bosch & Van Rijn is bijna gereed. Het richt zich niet op concrete locaties, maar op het in kaart brengen van gebieden die eventueel geschikt zijn voor plaatsing van windturbines. Uit het rapport wordt in eerste instantie duidelijk waar zeker geen windturbines mogen staan.

Voor de gebieden waar winderenergie eventueel mogelijk is, worden ook de verschillende milieueffecten in beeld gebracht. Daarmee wordt het straks voor de omgeving duidelijk wat de effecten zijn bij de verschillende gebieden. Mede daarmee kan de omgeving tot een weloverwogen keuze voor locaties komen. De gemeente gooit het niet alleen windmolens, maar houdt vast aan de combinatie met zonne energie.

Doelstelling

Om de gemeentelijke doelstelling - in 2030 41% CO2 reductie - te behalen, is als indicatie genoemd, dat deze haalbaar is met circa tien windturbines en een kleine veertig hectare zonnevelden. Die doelstelling staat volgens de gemeente nog recht overeind, maar de daadwerkelijke invulling van hoe en hoeveel moet nog plaatsvinden.

Wind en zon

Wethouder Jan Aanstoot: “Inwoners en bedrijven worden al in een vroeg stadium meegenomen in de afweging rondom duurzame energie van wind en zon. Hoe de verhouding tussen windenergie en zonne-energie komt te liggen, wordt pas in een later stadium bepaald. We staan voor een zorgvuldig proces waarin inwoners, bedrijven en instellingen betrokken worden voordat er besluiten worden genomen.”

Ervaring

Bureau OverMorgen is ingehuurd om de communicatie met de inwoners van de gemeente te begeleiden. Hierbij wordt ook bekeken in hoeverre zij kunnen participeren in windenergie.

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners meedoen bij het in beeld brengen van de mogelijke locaties. Het bureau laat inwoners dan ook actief meedenken over de verschillende scenario’s. Ook wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden voor (financiële) participatie, zoals deelname in windprojecten waarbij er jaarlijks een vergoeding wordt uitgekeerd. Het bureau heeft veel ervaring met organisatie van bijeenkomsten, ook in coronatijd.

Raadscommissie

De RIVM-richtlijnen zijn hierbij leidend. Als het niet fysiek kan, zijn digitale alternatieven beschikbaar. In de raadscommissie Grondgebied van 18 februari wordt gesproken over de windmolens en zal het gaan over de randvoorwaarden en het participatieproces.

Leo Polhuys
Freelancer
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden