<p>Paul ten Den tijdens het uitpeilen van korhoenders &nbsp;(Foto:T. Schoonhoff)</p>

Paul ten Den tijdens het uitpeilen van korhoenders  (Foto:T. Schoonhoff)

(Foto:)
In de krant

‘Korhoenders doen het ietsje beter’

Het gaat redelijk goed met de populatie korhoenders op de Sallandse Heuvelrug. Er zijn de afgelopen jaren meer dieren bijgekomen. Maar de komende jaren moeten er wel blijvend goede voorwaarden geschapen worden om zelfstandig voortbestaan te kunnen waarborgen.

RIJSSEN/HOLTEN -  Dat zegt Paul ten Den. De Haarlenaar is bioloog en verricht als zelfstandige veldonderzoek voor onder meer de provincie Overijssel en Staatsbosbeheer, waaronder onderzoek aan het korhoen. Hem is ook gevraagd onderzoek te doen naar de korhoender die zich onlangs te pletter vloog tegen de ruit van een Holtense woning. Het haantje, was ongeringd. Ten Den: ‘’We vermoeden daarom dat het beestje afkomstig is van de populatie op de heuvelrug. Van 2016 tot 2019 zijn er korhoenders uit Zweden in het natuurgebied ingebracht en die zijn allemaal geringd. Daarom denk ik niet dat het bewuste dier rechtstreeks uit Zweden komt, maar hier is geboren. Afgelopen jaar hebben we met zekerheid succesvolle voortplanting vastgesteld en mogelijk is dat ook al eerder het geval geweest. De kans dat het hoen afkomstig is van een kweker is niet zo groot want kwekers moeten hun vogels ringen. Het kan zijn dat het korhoen is losgelaten maar ook dat zou niet logisch zijn. In de handel brengen deze dieren best wat geld op. DNA-onderzoek zou wellicht uitkomst bieden, maar dat is erg kostbaar.’’ Ten Den heeft het dier nog slechts van de buitenkant bekeken maar gaat binnenkort nog inwendig onderzoek doen om meer te weten te komen over de herkomst. Na onderzoek zal het korhoen een plekje krijgen in Natuurmuseum De Holterberg.

Vooruitgang

De korhoenderpopulatie telt nu zo’n twintig exemplaren. ‘’Ruim meer dan een paar jaar geleden, ‘’ constateert Ten Den tevreden. ‘’De vooruitgang is onder meer te danken aan de inzet van Staatsbosbeheer, dat in het kader van het Natura 2000 Beheersplan maatregelen heeft genomen. Denk hierbij onder meer aan de bijplaatsing van de dieren uit Zweden, het verjongen van de heide en het aanbrengen van kalk en steenmeel op de bodem om de verzuring door de stikstofdepositie tegen te gaan. Het kappen van bomen zou ook een goede maatregel zijn om de populatie beter te kunnen laten gedijen, maar dat ligt gevoelig bij het publiek. Er zijn nu ongeveer zeven hanen en dertien hennen, duidelijk meer dan een jaar of wat terug. Te weinig om de dieren zelfstandig te kunnen laten overleven. Ze hebben de laatste jaren veel last gehad van droogte en stikstof. Slecht voor de insectenstand, waar korhoenkuikens het van moeten hebben. Om op termijn te kunnen overleven, zou onder meer het stikstofgehalte in de lucht verder terug moeten.’’ Over andere diersoorten zegt Ten Den: ‘’De wolf is gesignaleerd, maar de kans op definitieve vestiging is niet zo groot. Daarvoor is het gebied toch te klein. De oehoe heeft zich wel gevestigd. Vorig jaar is er een broedend exemplaar aangetroffen.’’

Leo Polhuys,
Freelancer
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden