'Plan Dorpsstraat is kwaliteitsimpuls' | Rijssen-Holtens Nieuwsblad


<p>Wethouder Erik Wessels: &#39;&#39;Elk plan individueel beoordelen en toetsen aan beleid&#39;.&#39;</p>

Wethouder Erik Wessels: ''Elk plan individueel beoordelen en toetsen aan beleid'.'

(Foto: Gemeente Rijssen - Holten)
In de krant

'Plan Dorpsstraat is kwaliteitsimpuls'

Het plan van ondernemer Erik Beltman om een nieuw pand te realiseren op de plek van Anne-Marie Wonen maakt de tongen in Holten behoorlijk los. Veel Holtenaren vrezen dat de bouwhoogte van 13,5 meter een precedent vormt en dat het karakter van het dorp wordt aangetast.

HOLTEN - Diverse Holtenaren hebben inmiddels de petitie getekend tegen de nieuwbouw en ook worden er bezwaren (zienswijzen) ingediend. De bezwaarmakers vinden dat de bouwhoogte te massaal en te ‘stedelijk’ overkomt en niet past bij het dorp.

Positieve opinie

Verantwoordelijk wethouder Erik Wessels reageert op verzoek van deze krant namens de gemeente op alle ontstane ophef. Hij heeft onder meer ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen in zijn portefeuille. ‘’Het initiatief aan de Dorpsstraat 9 is in april 2020 in de commissie grondgebied behandeld. In het voorstel waarover de commissie vergaderde, is door het College van Burgemeester en Wethouders aangegeven dat de beoogde ontwikkeling niet binnen het geldende bestemmingsplan gerealiseerd zou kunnen worden. Om de ontwikkeling mogelijk te maken, is een bestemmingsplanwijziging nodig. De commissie grondgebied heeft hierover in meerderheid een positieve opinie afgegeven. Dat houdt in dat de raad in principe bereid is om deze ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. Hierop is de initiatiefnemer aan de slag gegaan om te komen tot een bestemmingsplanwijziging.’’

Kwaliteitsimpuls

Het initiatief past volgens wethouder Wessels binnen de Ontwerp Structuurvisie Centrum Holten 2020. In een toelichting verklaart hij: ‘’Daarin is aangegeven dat er in het kernwinkelgebied alleen boven commerciële ruimtes woningen toegevoegd mogen worden om zo te blijven zorgen voor een compact en aaneengesloten kernwinkelgebied. Ook is de locatie in de Structuurvisie aangewezen als een aandachtslocatie, wat inhoudt dat een kwaliteitsimpuls op die locatie wenselijk is. Naast het feit dat dat het initiatief een bijdrage levert aan de grote vraag naar woningen die er landelijk en ook in Holten is, houdt het ook rekening met een ontsluitingsweg richting de Kalfstermansweide. Al met al kan het voorstel worden gezien als een kwaliteitsimpuls voor het centrum van Holten.’’

Indienen zienswijze

Het ontwerpbestemmingsplan ligt tot en met 13 januari ter inzage. Tot die tijd is er gelegenheid om bij de gemeente een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan. ‘’Als deze termijn is verlopen, beoordelen wij de binnengekomen zienswijzen,’’ aldus Wessels.

Wat gebeurt er met andere plannen voor het centrum van het dorp? ‘’Voor toekomstige ontwikkelingen geldt dat we die individueel beoordelen en toetsen.’’

Leo Polhuys
Freelancer
Meer berichten