<p>&nbsp;J. Boertje (links) van de Reformatorische Schoolvereniging en burgemeester &nbsp;Hofland bekijken het jubileumboek. (Foto: Reformatorische Schoolvereniging Rijssen)</p>

 J. Boertje (links) van de Reformatorische Schoolvereniging en burgemeester  Hofland bekijken het jubileumboek. (Foto: Reformatorische Schoolvereniging Rijssen)

(Foto: Reformatorische Schoolvereniging Rijssen)

Eeuw onderwijs op Bijbelse grondslag

De Reformatorische Schoolvereniging in Rijssen bestaat honderd jaar. Een jubileumboek van maar liefst zeshonderd pagina’s markeert deze mijlpaal. Titel van de uitgave is Zijn Naam van kind tot kind.

Door Leo Polhuijs

RIJSSEN-  ‘’Zo’n vierhonderd pagina’s bestaan uit klassefoto’s en die zijn natuurlijk erg interessant voor oudleerlingen en leerkrachten. Daar is veel belangstelling voor,’’ zegt algemeen directeur Hendri Last. ‘’Het boek is onder de vlag van een speciale commissie geschreven door groot aantal auteurs, onder wie twee oud directeuren. De voorbereiding heeft jaren gekost.’’

Schoolstrijd

De schoolvereniging werd honderd jaar geleden opgericht na de schoolstrijd, waarbij onderwijs op christelijke basis streed voor gelijkberechtiging ten opzichte van openbare scholen. ‘’De doelstelling van onze vereniging is al die jaren hetzelfde gebleven,’’ zegt Last. ‘’Namelijk het bieden van onderwijs op reformatorische grondslag en dus met de Bijbel als basis. Dat laatste komt onder meer tot uiting aan het begin van de dag. We beginnen met een Bijbelverhaal. Verder gebruiken we binnen onze scholen veel eenvoudige beeldmerken die zijn terug te leiden op de metaforen pelgrim, dienaar, leerling en burger. Met de eerste, pelgrim, geven we aan dat we uiteindelijk maar tijdelijk op aarde zijn en als het ware op doorreis zijn. Vanuit deze pijlers proberen we de kinderen op te voeden, waarbij de geloofsopvoeding thuis, op school en in de kerk in elkaars verlengde liggen.’’

Stabiel

Onder de Reformatorische Schoolvereniging vallen vijf scholen en dependance De Brug. Er zijn bijna dertienhonderd leerlingen, van wie het overgrote deel uit Rijssen zelf komt en een paar procent uit omliggende dorpen als Holten, Enter of Markelo. Hoewel de vereniging een eeuw geleden werd opgericht, werd de eerste school pas een jaar later geopend. ‘’Het leerlingenaantal was tot op heden stabiel maar prognoses laten krimp zien,’’ zegt Last. ‘’We denken dat dat mede komt door demografische ontwikkelingen. Tweemaal waren en jubileumvieringen gepland. Ook afgelopen maandag nog. Maar de strengere coronamaatregelen gooiden roet in het eten. Ook deze bijeenkomst moesten we afblazen. Burgemeester Hofland heeft wel officieel het eerste exemplaar van het jubileumboek in ontvangst genomen. We denken erover om rond de meivakantie alsnog aandacht te besteden aan het jubileum. Hoe dat er uit gaat zien, weten we nog niet, dat is aan de scholen zelf.’’

Jubileumboek

Om de verkoop zo eenvoudig mogelijk te laten verlopen is het boek alleen te bestellen via www.jubileumrsvr..nl. Afhalen kan na ontvangst van een bericht.

Het boek kost € 22,50 en wordt zonder winstoogmerk verkocht. Mede door bijdragen van bedrijven is de prijs laag gebleven.

Meer berichten