<p>De oudste vrijwilliger, Gerrit Jan Luggenhorst (81) en de jongste, Thomas Grootewal (19) bij de kloofmachine. (Foto: Leo Polhuijs)</p>

De oudste vrijwilliger, Gerrit Jan Luggenhorst (81) en de jongste, Thomas Grootewal (19) bij de kloofmachine. (Foto: Leo Polhuijs)

(

Foto:Leo Polhuijs

)

Vrijwilligersgroep houdt Holten groen

Zagen, heggen knippen, maaien, zaaien... Het zijn allemaal activiteiten van de Stichting Behoud Natuur en Landschap Holten e.o. De vijfentwintig vrijwilligers spreken zelf liever van Greun Hoolt’n.

Door Leo Polhuijs

ESPELO - De vaart zit er lekker in bij de tien vrijwilligers die zaterdagmiddag op het terreintje van Staatsbosbeheer aan de Pasmansweg in Espelo hout kloven. Het ene na het andere stuk hout wordt doorkliefd en opgestapeld. Het hout is afkomstig van bospercelen of houtwallen die worden onderhouden door het vrijwilligersteam. De kloofmachine maakt overuren. ‘’Maar je hoort hem niet, want we gebruiken geruisloos materiaal,’’ zegt Wim Toorneman namens de stichting. De oud-aardrijkskundeleraar legt in plat Splo’s uit dat het hout wordt verkocht om de kas van de stichting te spekken. De stichting is zo’n dertig jaar geleden opgericht na de grote ruilverkavelingsoperaties. ‘’Een aantal streekbewoners zag de natuur achteruit gaan en wilde de biodiversiteit naar een hoger peil brengen.’’ De stichting heeft afspraken gemaakt over landschapsbeheer met Staatsbosbeheer, VItens, Stichting IJssellandschap en een aantal particulieren. ‘’Wij nemen hen werk uit handen waar ze zelf niet genoeg mensen voor hebben. Zo snoeien we heggen en zaaien we de vaak onrendabele akkerranden in met bloemen. Daar komen dan insecten en vogels op af. Boeren kunnen subsidie krijgen op het inzaaien van bloemenranden, dus financieel kan dit best aantrekkelijk zijn.” Volgens medebestuurslid Evert -Jan Bouman zijn er zeker boeren die hart hebben voor de natuur. ‘’Wij snappen best dat ze vanuit economisch perspectief denken, maar het landschap gaat ook hen ter harte. Als de natuur het goed doet, is dat ook in hun voordeel.. Zonder bijen geen bestuiving. Bovendien worden de boeren gecompenseerd voor hun agrarisch natuurbeheer.’’

Weidevogels

Het project Plasdras is bedoeld om de weidevogelstand op peil te houden. In de Fliermaten zijn twee gebiedjes dit voorjaar onder water gezet. Het gaat om één perceel bij Jansen Menum en een andere bij Volkerink. De beide andere percelen liggen in het Espelosebroek, op een stukje van Vitens en van Henk Stevens. Greun Hoolt’n zorgt ook voor de contracten die de boeren met het agrarisch collectief Midden Overijssel afsluiten. Het grootste deel van de vrijwilligers is de vijftig gepasseerd, maar Thomas Grootewal is met zijn negentien jaar een uitzondering. Hij heeft een officieel klimdiploma om snoei- en zaagwerk op grote hoogte uit te voeren. Hoewel de meeste vrijwilligers uit de directe omgeving komen, zijn er ook die van verder komen. Zoals Oldenzaler Johan Eilers. In plat Twents vertelt de medewerker van een vlieringtrappenfabriek:: ‘’Ik werk binnen, maar mijn vrijwilligerswerk doe ik lekker in de buitenlucht. Het is belangrijk om de omgeving groen te houden.’’

Meer berichten