<p>Wethouder Beens opende vorig jaar de inloop van Buurtkracht.</p>

Wethouder Beens opende vorig jaar de inloop van Buurtkracht.

(

Foto: Buurtkracht

)

Buurtkracht trots op wat er is bereikt

Op 26 september - Burendag - wordt in de gemeente Rijssen - Holten voor de tweede keer de Beste Buur Bokaal uitgereikt aan bewoners die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt als het gaat om een veilige, sociale en leefbare buurt.

Door Leo Polhuijs

RIJSSEN - HOLTEN -  Buurtkracht coördinator René Hoveling vertelt dat er dit jaar dertien genomineerden zijn. Op 26 september wordt de winnaar aan het eind van een rondgang langs de genomineerden door wethouder Beens bekendgemaakt. Buurtkracht is vorig jaar gestart en heeft een looptijd van twee jaar. Opdrachtgever is de gemeente Rijssen - Holten. Buurtkracht wordt begeleid door een stuurgroep waarin onder meer woningcorporaties, zorgpartijen en het diaconaal netwerk zijn vertegenwoordigd. Hoveling: ‘’Bij de behandeling van de begroting voor volgend jaar, die binnenkort van start gaat, moet de gemeente een beslissing nemen over de vraag of Buurtkracht wordt voortgezet. Ik kan daar natuurlijk nog niks over zeggen maar contacten met politieke partijen eerder dit jaar waren wel hoopvol. We zijn niet zomaar een project, maar bedoeld om handen en voeten te geven aan burgerparticipatie, We richten ons op die plekken waar onder bewoners energie ontstaat om de directe woonomgeving en leefbaarheid te verbeteren.’’

Ontmoeting

Buurtkracht pakt ideeën van bewoners op; Ontmoeting en leefbaarheid staan hierbij centraal. De bewonersinitiatieven hebben volgens Hoveling al tot vele concrete zaken geleid. ‘’Het inloopcentrum in de Oude Plus in Rijssen bijvoorbeeld. Hier komen mensen bij elkaar voor diverse activiteiten zoals kaarten. Door corona heeft de boel op een laag pitje gestaan, maar de activiteiten komen nu weer op gang.’’

Achterliggende gedachte bij de bewonersinitiatieven is, dat de gemeente geld kan besparen door bepaalde ontwikkelingen met bewoners op te pakken en voorliggend te organiseren. Hoveling: ‘’Door buurtactiviteiten te ontwikkelen, kun je bijvoorbeeld voorkomen dat mensen naar de dagbesteding moeten. Komende donderdag hebben we een bijeenkomst met raadsleden, waarbij wordt gëevalueerd wat we hebben bereikt. We zijn trots op de vele initiatieven zoals het wandelprogramma Kuier Deur, Wereldmeiden, waarbij vluchtelingenmeiden worden gekoppeld aan Nederlandse meiden, Senioren op Eigen Kracht, of de voucher-actie Buurt-krachtig tegen corona!.’’

Is Buurtkracht niet bang dat ze voor het karretje van de gemeente wordt gespannen? Hoveling: ‘’Nee. Ik zal een voorbeeld noemen. Bij de Smitjesvijver in Braakmanslanden in Rijssen ervaarden buurtbewoners overlast door jongeren. Op initiatief van de bewoners zijn hier onder meer bankjes geplaatst. Over de locatie van deze bankjes was discussie met de gemeente, maar het plan van de bewoners is doorgegaan.’’

De winnaar van de Beste Buur Bokaal krijgt naast de bokaal een dinercheque van 250 euro en krijgt 300 euro voor het buurtinitiatief.

Meer berichten